Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул

ЕДНА СЕМЕЙНА ФИРМА, ДВЕ СИЛНИ ЛИЧНОСТИ

Михаел цее

Историята на ROWE започва с предприемаческата смелост на един мъж. През 1995 г. дипл. инж. Михаел Цее (роден през 1960 г.) полага във Фльорсхайм-Далсхайм в Райнхесен основите на една уникална в бранша история на успеха. Наченките на фирма в работилницата на предприятието на родителите Михаел Цее превръща за няколко години в глобален играч и пионер в индустрията за смазочни материали.

 

С откриването на завода във Вормс през 2014 г. Михаел Цее успешно осъществява визията си да изгради едно от най-модерните съоръжения за производство на смазочни материали в Европа.

Вече повече от 25 години нашите клиенти в цял свят ни имат голямо доверие - преди всичко, защото през цялото това време ние никога не сме ги разочаровали.
МИХАЕЛ ЦЕЕ
ОСНОВАТЕЛ И УПРАВИТЕЛ НА ROWE
Д-р Александра колман

И в бъдеще фирмата ще продължи да се управлява със страст в рамките на семейството. Това гарантира д-р Александра Колман (родена през 1987 г.), дъщеря на Михаел Цее, която днес като управител и прокурист ръководи различни фирми от групата ROWE. След успешно следване на стопанско управление с насоченост към технологиите и мениджмънта с фокус контролинг и човешки ресурси в Техническия университет Мюнхен четири години по-късно тя получава докторска степен по темата Приемственост в семейните фирми. През 2016 г. като член на ръководството тя поема по стъпките на баща си и от 2018 г. заедно с него ръководи като управител ROWE MINERALÖLWERK GMBH. Александра Колман настойчиво се занимава с темите устойчивост, дигитализация, съвременно и насочено към ценностите управление и New Work.

 

През 2020 г. е отличена със специалната награда “Успешни жени от средната класа” („Erfolgreiche Frauen im Mittelstand“) на провинция Райнланд-Пфалц. През 2022 г. тя завършва успешно обучението си като квалифициран System Coach и Change Manager. В същата година е отличена от вестник Handelsblatt като една от топ 50 на жените предприемачи в Германия.

За мен е голяма чест да продължа да управлявам отговорно наследството на моя баща, да работя за промените във времена на трансформация, при това да съхраня ценностите на нашата семейна фирма и в същото време да работя по големи теми на нашето време като дигитална трансформация, екологична и социална отговорност за устойчив бизнес модел.
Д-Р АЛЕКСАНДРА КОЛМАН,
УПРАВИТЕЛ НА ROWE