Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул

УСТОЙЧИВОСТ в rowe

Ангажираност от предприемаческа убеденост

 

          ЗАЩО ЗА НАС ТОВА Е ТОЛКОВА ВАЖНО

ROWE се характеризира с дълбока убеденост в устойчивите действия. Затова ние управляваме например най-съвременния завод в бранша за смазочни материали и намаляваме натоварването на човека и околната среда до абсолютен минимум.
Ние се ангажираме не защото това е модно, а защото отговорността към бъдещите поколения създава основата за устойчив растеж и за нашето собствено усъвършенстване.
 

Устойчивостта в rowe – от предприемаческа убеденост и с ясен фокус върху пресечната точка между екология и икономика

НАШИТЕ ПЕТ СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ПОТРЕБЛЕНИЕ / НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2
УСТОЙЧИВО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПЕСТЕНЕ НА РЕСУРСИ / ИЗБЯГВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА НА ДОСТАВКИ
СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ВЪЗСТАНОВЯЕМИ СУРОВИНИ

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Намаляване на емисиите на CO2

 • Съвременната система за енергиен мениджмънт и управление на процесите помага да се пести енергия на много места.
   
 • Соларна система с големина 4 000 m2 във Вормс (мощност: 749 kWp).
   
 • Соларна система в Бубенхайм (мощност: 488 kWp).
   
 • Когенератор в завода Вормс (мощност: 600 kW температурна/ 600 kW електрическа).
 • Котлите в завода Вормс са разположени на закрито: отделената топлина се използва за отопление на халетата, а също и за самите производствени процеси.
   
 • Отделената топлина от инсталацията за греси също се оползотворява.
   
 • Това е толкова ефективно, че можем изцяло да се откажем от отоплителни инсталации в нашите халета.

 

 

 

 

УСТОЙЧИВО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕРЕНА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Цел: Увеличаване на разнообразието на видовете

 
 
 
 
 

Отличена със звездата за околна среда на Вормс

, в хода на проекта “Да се осмелим за повече природа” („Mehr Natur wagen“) фирма ROWE се погрижи за значително по-голямо разнообразие на видовете растения и насекоми на терена на фирмата. Към осъществените мероприятия спадат между другото изграждане на плет от мъртва дървесина, хотели за насекоми и помощни приспособления за гнездене на птици, естествени поляни и други устойчиви насаждения, както и голямо езеро. През 2021 г. за това близко до природата оформление бяхме отличени със звездата за околна среда на Вормс. В бъдеще ще продължим да търсим нови възможности, за да направим нашия терен още по-устойчив.

 

 

ПЕСТЕНЕ НА РЕСУРСИ

Избягване на отпадъци

 • Така наречените „Dedicated Lines“ в завода Вормс: Всеки тръбопровод се използва само за един единствен продукт, така не може да се получи замърсяване от други продукти.
   
 • По такъв начин до голяма степен се избягват иначе необходимите количества за изплакване на тръбите.
   
 • Най-съвременните производствени процеси спестяват суровини.
   
 • Рециклиране на многобройни суровини и други материали (например картон за опаковане, дървен материал за палети).
 • Последователно разделяне на боклука.
   
 • Намаляване на индустриалните отпадъци с количеството на материалите за етикети (около 20 %).
   
 • Дигитални процеси вместо хартия: В администрацията ROWE е вече на път към офис без хартия.
   
 • Производство на устойчиви опаковки в Palbo във Вормс и Бубенхайм: понастоящем около 20 % дял на рециклирания материал във всяка произведена малка опаковка на ROWE; текуща разработка за повишаване на този дял.

 

 

Укрепване на устойчивостта по цялата верига на доставки
 • Постоянна проверка и оптимизация на веригите на доставки от гледна точка на устойчивостта.
   
 • Система за оценка на доставчиците с интегрирани аспекти на устойчивостта.
   
 • Кодекс за поведение за търговските партньори.
   
 • Набавяне на „Green IT“ и други „зелени“ продукти, винаги където е възможно.
© ©Zhao jiankang - stock.adobe.com
смазочни материали на основата на възстановяеми суровини
 • Разширяване на нашето портфолио от смазочни материали на основата на възстановяеми суровини в различни продуктови категории.
   
 • Пример за приложение: Нашето местно хидравлично масло се утвърждава в цял свят чрез употреба в трудни условия на строителни обекти.
   
 • Също в асортимента на ROWE: охлаждащи течности за термопомпи и соларни системи.
0 %

от енергийните нужди в завода Вормс покриваме сами

0 %

от нашите продукти са изцяло CO2-компенсирани

0 %

е делът на рециклираните материали най-малко във всички наши опаковки, тенденцията е възходяща

СЕРТИФИКАТИ

Отговорност в работата в обединения

Наред със спазването на законовите разпоредби и вътрешните указания ROWE отдавна поема отговорност в работата в обединения и като член на най-различни инициативи:

 

UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V.
 

UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. представлява около 90 процента от средната търговия с електрическа енергия в Германия и обединява експертен опит в сферата на горивата и експлоатационните материали, като смазочни материали. Приблизително 1000 компании-членки на UNITI постигат общ годишен оборот от около 80 милиарда евро и дават работа на около 80 000 души в Германия.

 

FSQ – Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. (FSQ – Специализирано сдружение за качество на смазочните материали е. Ф.)

Сдружението Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. има за цел да гарантира качеството на предлаганите в Германия смазочни материали, най-вече спазването на обявената класификация съгласно API, ACEA, ISO, DIN, ASTM, RAL и SAE и на обявените спецификации на производителите и по такъв начин да насърчи конкурентната равнопоставеност сред участниците на пазара и така да защити потребителите. Членовете на сдружението са длъжни да спазват обявеното качество и трябва да осъществяват редовен самоконтрол. Продуктите на членовете се изследват най-малко веднъж годишно.

 

NaSch (Инициатива за устойчивост в индустрията за смазочни материали)

От 2017 г. ROWE е член на NaSch, инициативата за устойчивост на германската индустрия за смазочни материали.  За  ROWE беше следваща логична стъпка да се присъедини към учредената през 2016 г. инициатива за устойчивост. С присъединяването към NaSch ROWE беше един от първите средни производители на смазочни материали, които съзнателно взеха решение да участват в инициативата и да действат проактивно в този кръг. В основата на това е мисълта фирмите за смазочни материали сами да поставят мащаби, по които да може да се ориентира браншът. Съответно NaSch се занимава с разработването и определянето на ключови индикатори за устойчиво изпълнение (Sustainability Key Performance Indicators) за бранша за смазочни материали. Решаващи показатели за устойчивост са развитието на енергопотреблението, емисиите на CO₂, генерирането на отпадъци и развитието на потреблението на вода.

 

Съюз на жените предприемачи в Германия (VdU)

От много години управителят на ROWE г-жа д-р Александра Колман работи активно и в Съюза на жените предприемачи в Германия (VdU). Като част от комисията по икономически въпроси д-р Александра Колман играе отговорна роля в структурата на съюза.

Като икономически съюз VdU представлява от 1954 г. интересите на жените предприемачи извън рамките на отделните браншове. Вече повече от 65 години VdU се застъпва за нарастване на дела на жените предприемачи, за повече жени на ръководни длъжности и по-добри условия за жените в икономиката. Към целите на VdU спада също насърчаването на устойчивата стопанска дейност чрез активна отговорност за околната среда и хората, особено за работниците и служителите. Тясно съгласувано с Федералния Управителен съвет икономическата комисия на VdU заема позиция по актуални или принципни теми във връзка с икономическата политика, които вълнуват жените предприемачи и малките и средни предприятия.

 

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ