Naar de pagina-inhoud gaan Naar de voetregel gaan

DUURZAAMHEID bij rowe
Commitment op basis van ondernemersovertuiging

    WAAROM WIJ HIER VEEL WAARDE AAN HECHTEN

ROWE wordt gekenmerkt door een diepe overtuiging in duurzaam handelen. Daarom hebben we bijvoorbeeld de modernste fabriek in de smeermiddelenindustrie en verminderen we de belasting van mens en milieu tot een absoluut minimum.
We doen niet mee omdat het hip is, maar omdat verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties de basis vormt voor duurzame groei en onze eigen verdere ontwikkeling.
 

Duurzaamheid bij rowe – uit ondernemerszin en met een duidelijke focus op het raakvlak tussen ecologie en economie

ONZE VIJF ACTIEGEBIEDEN
ENERGIE EFFICIËNT GEBRUIKEN / CO₂-UITSTOOT VERMINDEREN
BEDRIJFSTERREIN DUURZAAM VORMGEVEN
HULPBRONNEN BESPAREN / AFVAL VERMIJDEN
VERBETERING VAN DUURZAAMHEID LANGS DE SUPPLY CHAIN
SMEERMIDDELEN OP BASIS VAN HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN

ENERGIE EFFICIËNT GEBRUIKEN

CO2-uitstoot verminderen

 • Modern energiebeheer- en procesbesturingssysteem helpt op veel plekken energie te besparen.
   
 • 4.000 m2 grote installatie van zonnepanelen in Worms (vermogen: 749 kWp).
   
 • installatie van zonnepanelen in Bubenheim (vermogen: 488 kWp).
   
 • WKK in de fabriek in Worms (vermogen: 600 kW thermisch/600 kW elektrisch).
 • De ketels in de fabriek van Worms staan binnenshuis: restwarmte wordt gebruikt om de hallen te verwarmen en ook voor de productieprocessen zelf.
   
 • Ook de restwarmte van het vetsysteem wordt benut.
   
 • Dit is zo efficiënt dat we verwarmingsinstallaties in onze hallen niet meer nodig hebben.

 

 

 

 

BEDRIJFSTERREIN DUURZAAM VORMGEVEN

Doel: verbetering van de biodiversiteit

 
 
 
 
 

Bekroond met de Umwelt-Star van de stad Worms

In het kader van het project ‘Mehr Natur wagen’ (lef voor meer natuur) heeft ROWE zichtbaar gezorgd voor een aanzienlijk grotere diversiteit aan planten en insecten op het bedrijfsterrein. De doorgevoerde maatregelen zijn onder meer een haag van dood hout, insectenhotels en nesthulpmiddelen, natuurlijke weiden en andere duurzame beplanting evenals een grote vijver. In 2021 ontvingen we de Umwelt-Start van de stad Worms voor deze natuurgetrouwe vormgeving. In de toekomst blijven we kijken naar verdere mogelijkheden om ons terrein nog duurzamer te maken.

 

 

GRONDSTOFFEN BESPAREN

Afval vermijden

 • Zogenaamde ‘Dedicated Lines’ in de fabriek in Worms: Elke lijn wordt gebruikt voor slechts één product, zo kunnen andere producten niet verontreinigd raken.
   
 • Dit voorkomt anders noodzakelijke spoelhoeveelheden van de leidingen.
   
 • Uiterst moderne productieprocessen besparen grondstoffen.
   
 • Recycling van tal van grondstoffen en andere materialen (zoals karton voor verpakkingen, hout van de pallets).
 • Consequente afvalscheiding.
   
 • Vermindering van bedrijfsafval door de hoeveelheid etiketdragermateriaal (ca. 20%).
   
 • Digitale processen in plaats van papier: op het gebied van de administratie is ROWE al op weg naar een papierloos kantoor.
   
 • Productie van duurzame containers bij Palbo in Worms en Bubenheim: momenteel ongeveer 20% recyclaat in elke geproduceerde kleine ROWE-container; voortdurende ontwikkeling om dit aandeel verder te vergroten.

 

 

Verbetering van duurzaamheid langs de supply chain
 • Constante controle en optimalisatie van de supply chains vanuit duurzaamheidsoogpunten.
   
 • Leveranciersbeoordelingssysteem met geïntegreerde duurzaamheidsaspecten.
   
 • Gedragscode voor zakenpartners.
   
 • Inkoop van ‘Green IT’ en andere ‘groene’ producten waar mogelijk.
© ©Zhao jiankang - stock.adobe.com
Smeermiddelen op basis van hernieuwbare grondstoffen
 • Uitbreiding van ons assortiment smeermiddelen op basis van  hernieuwbare  grondstoffen in verschillende productcategorieën.
   
 • Voorbeeld van de toepassing: Onze inheemse hydraulische olie heeft zich bewezen in zwaar gebruik op bouwplaatsen over de hele wereld.
   
 • Eveneens in het ROWE-assortiment: koelvloeistoffen voor warmtepompen en zonne-energiesystemen.
0 %

van de energiebehoefte in de Worms-fabriek dekken we zelf

0 %

van onze producten zijn volledig CO2-gecompenseerd

0 %

is het minimum recyclaataandeel in al onze containers, met een stijgende trend

CERTIFICATEN

Verantwoordelijkheid binnen het organisatiewerk

Naast het naleven van wettelijke voorschriften en interne richtlijnen, is ROWE al lang verantwoordelijk voor het organisatiewerk en is het lid van een breed scala aan initiatieven:

 

UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V.
 

UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. vertegenwoordigt in Duitsland circa 90 procent van de energiehandel voor de middenstand en combineert deskundigheid op het gebied van motorbrandstoffen brandstoffen en smeerstoffen. De circa 1000 bedrijven die lid zijn van UNITI zijn goed voor een jaarlijkse totale omzet van ongeveer 80 miljard euro en bieden in Duitsland werk aan circa 80.000 medewerkers.

 

FSQ – Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.

De organisatie Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. streeft naar het waarborgen van de kwaliteit van de in Duitsland verhandelde smeermiddelen, met name de naleving van de API-, ACEA-, ISO-, DIN-, ASTM-, RAL- en SAE-classificaties evenals de geadverteerde specificaties van de fabrikant en zo het bevorderen van gelijke concurrentie tussen marktdeelnemers en zo de consument te beschermen. De leden van de organisatie verbinden zich ertoe de beloofde kwaliteiten na te leven en regelmatig zelfcontrole uit te voeren. De producten van leden worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd.

 

NaSch Nachhaltigkeitsinitiative Schmierstoffindustrie

ROWE is sinds 2017 lid van  NaSch,  het duurzaamheidsinitiatief van de Duitse  smeermiddelindustrie.  Het was  een volgende logische stap voor ROWE om deel te nemen aan het in 2016 opgerichte duurzaamheidsinitiatief. Door zich aan te sluiten bij NaSch was ROWE een van de eerste middelgrote smeermiddelenfabrikanten die een bewuste keuze maakte om het initiatief te steunen en binnen deze groep proactief op te treden. Het idee hierachter is dat de smeermiddelenbedrijven zelf normen stellen die de industrie als leidraad kan gebruiken. Dienovereenkomstig houdt NaSch zich bezig met de ontwikkeling en de definitie van prestatie-indicatoren op het gebied van duurzaamheid voor de smeermiddelenindustrie. Belangrijke duurzaamheidsindicatoren zijn de ontwikkeling van het energieverbruik, de Co₂-uitstoot, de hoeveelheid afval en de ontwikkeling van het waterverbruik.

 

VdU – vereniging van Duitse vrouwelijke ondernemers

ROWE-directeur Dr. Alexandra Kohlmann is al vele jaren ook actief in de VdU, de vereniging van Duitse vrouwelijke ondernemers. Als lid van de economische commissie heeft Dr. Alexandra Kohlmann een verantwoordelijke rol binnen de structuur van de vereniging.

De VdU is een economische vereniging, die sinds 1954 de belangen van vrouwelijke ondernemers in alle sectoren behartigt. Al meer dan 65 jaar zet de VdU zich in voor meer vrouwelijk ondernemerschap, meer vrouwen in leidinggevende posities en betere voorwaarden voor vrouwen in het bedrijfsleven. Daarnaast heeft de VdU ook als doelstelling om een duurzame bedrijfsvoering te bevorderen met meer verantwoordelijkheid voor het milieu en de mens, met name de werknemers. De economische commissie van de VdU neemt in nauw overleg met het bondsbestuur een standpunt in over actuele of fundamentele economische beleidskwesties die vrouwelijke ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen aangaan.

 

 

ONZE DUURZAAMHEIDSPARTNERS