Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул

Един от най-модерните заводи за смазочни материали

Откритият през 2014 г. основен завод на ROWE във Вормс е проектиран и изграден още от самото начало от гледна точка на устойчивостта. Това намира израз между другото в тръбопроводите с дължина над 65 km. В ROWE така наречените „Dedicated Lines“ се използват само за определен продукт – това спестява на околната среда безбройни промивания на тръбите, които иначе биха били необходими.

Значителна част от тока добиваме чрез фотоволтаична инсталация и когенератор в нашия завод. Оползотворяваме дори отделената топлина от разположените вътре в завода котли – тя се използва за производствени процеси и за отопление на халетата в завода. Това е толкова ефективно, че можем да се откажем от допълнителна отоплителна инсталация в производството.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (Worms)

СКЛАД,ЗОНА ЗА СМЕСВАНЕ И ПЪЛНЕНЕ В ОПАКОВКИ

 

 

 

0

Смесителни котли

0

 Литра складов обем на резервоарите

0

Свръхмодерни инсталации за пълнене в опаковки

0

Пълначна мощност опаковки / час

ХАРАКТЕРИСТИКИ (BUBENHEIM)

СКЛАД,ЗОНА ЗА СМЕСВАНЕ И ПЪЛНЕНЕ В ОПАКОВКИ

 

0

Смесителни котли

0

Литра складов обем на резервоарите

0

Свръхмодерни инсталации за пълнене в опаковки

0

Пълначна мощност опаковки / час

 

факти във връзка със завода

 

  • Соларна система с големина 4 000m²: мощност 749 kWp
  • 65 km Dedicated Lines: всеки продукт има собствен тръбопровод, по такъв начин до голяма степен се избягва промиването на тръбопроводите

Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 600 kW thermisch und 600 kW elektrisch

  • Котли вътре в завода, отделената топлина от които се използва за отопление и за производствени процеси

CO2-компенсирано производство

Съвременната система от технологични тръбопроводи и CO2-компенсираното производство от 2017 г. също очертават облика на завода на ROWE във Вормс. Чрез многобройни мерки успяхме съществено да намалим нашитеемисии наCO2. Но за нас това не е достатъчно: Ние компенсираме всички неизбежни емисии с подкрепата на различни проекти за устойчивост, които са сертифицирани съгласно световно признатия златен стандарт (Gold Standard).

Освен това действаме устойчиво и по отношение на нашите опаковки: Произвежданите от Palbo GmbH опаковки са изработени на около 20 процента от рециклиран материал. Освен това те се произвеждат близо до нашите производствени предприятия, така че дългите транспортни пътища отпадат. Също така нашата фирма е сертифицирана съгласно стандартите DIN EN ISO 14001 и DIN EN ISO 50001.

Устойчивост
Повече за нашия ангажимент за повече устойчивост ще намерите тук.

СЕРТИФИКАТИ