Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул

МОРСКИ И СТАЦИОНАРНИ ТЕЖКОТОВАРНИ ДВИГАТЕЛИ

ROWE предлага широка гама от специални високоефективни смазочни материали в областта на двигателите с голяма мощност за постигане на икономически предимства. Ниските загуби при изпаряване и високата стабилност при окисляване гарантират удължени интервали за смяна на маслото и по този начин се постигат по-ниски разходи за поддръжка. Съдържанието на смазочните материали ROWE за морски и електрически приложения се съставя последователно, като се използват висококачествени базови масла и добавки.
Филър
Главна категория
Подкатегория ( 1 )
Спецификация  ( 0 )
Вискозитет  ( 0 )