Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул

ТЕЧНОСТИ ЗА МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

Високи температури, налягане и триене, чувствителни повърхности и силно натоварени инструменти: Сами по себе си обикновените базови масла не могат да изпълнят спецификациите на металообработващата индустрия, затова се налага използването на добавки. От една страна те трябва да се дозират във възможно най-ниски количества поради разходите и евентуалните опасности за околната среда и здравето, но от друга количествата трябва да отговарят на изискванията за безопасност на приложение. Но как може да се определи и приложи правилното дозиране? Точно тук влизаме ние в играта: Като опитен производител на смазочни материали, както и благодарение на широката гама стандартни масла HIGHTEC и опционални високолегирани добавки предлагаме формоващи смазочни материали, оптимизирани за специфични приложения. Подобни решения, произлезли от пряк контакт с клиента, са част от нашата философия още от самото основаване на компанията. Гъвкавостта е много важна за ROWE: Предлагаме разработване на специфични за клиента продукти в кратки срокове, в големи количества и с доставка.
Филър
Главна категория
Подкатегория ( 10 )
Спецификация  ( 0 )
Вискозитет  ( 0 )