Отиване на съдържанието на страницата Отиване до долния колонтитул
Назад към прегледа

HIGHTEC VINTAGE SAE 140

Артикулен номер -
Размери на варелите
Моля, изберете желания от Вас размер:
вкл. транспортни разходи
Време на доставка: 3 – 5 работни дни
Съдържание:
Основна цена: / 1 брой (бр.)
Продажбена единица:

Търговец ли сте? След това, моля, щракнете тук.

Имате ли вече клиентски акаунт или бихте искали да създадете свой собствен? След това, моля, щракнете .

Описание на продукта
Трансмисионно масло с леко легиране, за предавателни кутии и осови предавки, в ретро автомобили и колекционерски автомобили, съгласно инструкциите на производителя.
Вискозитет
Базово масло
Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно
API GL-1/2/3
* Фигурите/етикетите може да варират. Налично е одобрение по име. Минималните количества за покупка се отнасят за 4-литрови варели. Пласмент