Μεταπήδηση στο περιεχόμενο σελίδων Μεταπήδηση στο υποσέλιδο

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ στη rowe
Εμπλοκή από επιχειρηματική πεποίθηση

   ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ROWE χαρακτηρίζεται από μια βαθιά πεποίθηση για βιώσιμες δράσεις. Για αυτό λειτουργούμε για παράδειγμα το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στον κλάδο των λιπαντικών και μειώνουμε την επιβάρυνση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο απόλυτα ελάχιστο.
Δεν εμπλεκόμαστε επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή η ευθύνη έναντι των μελλοντικών γενεών είναι η βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δική μας περαιτέρω εξέλιξη.
 

Βιωσιμότητα στη rowe – από επιχειρηματική πεποίθηση και με σαφή εστίαση στο σημείο διασύνδεσης της οικολογίας και της οικονομίας

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO₂
ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ / ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μείωση εκπομπών CO2

 • Το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ενέργειας και ελέγχου παραγωγής βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε πολλά σημεία.
   
 • Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 4.000 m2 στο Worms (ισχύς: 749 kWp).
   
 • Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο Bubenheim (ισχύς: 488 kWp).
   
 • ΣΗΘ στο εργοστάσιο Worms (ισχύς: 600 kW θερμικά/ 600 kW ηλεκτρικά).
 • Οι λέβητες στο εργοστάσιο Worms είναι σε εσωτερικούς χώρους: Οι αποβαλλόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των αιθουσών παραγωγής και επίσης για τις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής.
   
 • Αξιοποιείται επίσης η αποβαλλόμενη θερμότητα της εγκατάστασης παραγωγής γράσων.
   
 • Αυτό είναι τόσο αποδοτικό, ώστε να μπορούμε να απαλλαγούμε τελείως από εγκαταστάσεις θέρμανσης στις αίθουσες παραγωγής μας.

 

 

 

 • Η ROWE μια καθετοποιημένα ενσωματωμένη επιχείρηση. Παραδείγματα είναι η παραγωγή συσκευασιών από την εταιρεία (Palbo GmbH)ή η κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων εμφιάλωσης από την ITEC, θυγατρική της ROWE.
   
 • Με την προστιθέμενη αξία επιτόπου στα εργοστάσια της ROWE στο Worms και στο Bubenheim εξοικονομούνται πολλές διαδρομές μεταφοράς που θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση αναγκαίες και οι συνδεδεμένες με αυτές εκπομπές CO2

 

 

 

 

 • Αντιστάθμιση αναπόφευκτων εκπομπών CO2από πιστοποιημένους συνεργάτες βιωσιμότητας (διεθνές αναγνωρισμένο Gold Standard).

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στόχος: Αύξηση της βιοποικιλότητας

 
 
 
 
 

Βραβευμένη με το αστέρι περιβάλλοντος της πόλης Worms

Η ROWE φρόντισε ορατά στα πλαίσια της δράσης «Τολμήστε περισσότερη φύση» για μια σαφώς μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε φυτά και έντομα στους χώρους της εταιρείας. Στα υλοποιημένα μέτρα ανήκουν μεταξύ άλλων ένας φράχτης από νεκρά ξύλα, ξενοδοχεία εντόμων και βοηθήματα για φωλιές, λιβάδια φύσης και άλλες βιώσιμες φυτεύσεις καθώς και μια μεγάλη τεχνητή λίμνη. Το 2021 βραβευτήκαμε για αυτή τη φυσική διαμόρφωση με το αστέρι περιβάλλοντος της πόλης Worms. Και μελλοντικά θα σταθμίζουμε περισσότερες δυνατότητες για ακόμη πιο βιώσιμη διαμόρφωση των χώρων μας.

 

 

ΕΞΟΙΜΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Αποφυγή απορριμμάτων

 • Λεγόμενες «Dedicated Lines» στο εργοστάσιο Worms: Κάθε γραμμή χρησιμοποιείται μόνο για ένα προϊόν, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ρύπανση από άλλα προϊόντα.
   
 • Με αυτόν τον τρόπο αποφυγή σε μεγάλο βαθμό ποσοτήτων πλύσης για τους σωλήνες που θα ήταν αναγκαία σε διαφορετική περίπτωση.
   
 • Με υπερσύγχρονες διαδικασίες παραγωγής εξοικονομούνται πρώτες ύλες.
   
 • Ανακύκλωση πολυάριθμων πρώτων υλών και λοιπών υλικών (π.χ. χαρτονιών από συσκευασίες, ξύλων από παλέτες).
 • Συνεπής διαλογή απορριμμάτων στην πηγή.
   
 • Μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων κατά την ποσότητα των υλικών για τις ετικέτες (περ. 20 %).
   
 • Ψηφιακές διαδικασίες αντί για χαρτί: Στη διοίκηση, η ROWE είναι ήδη στον δρόμο για το «γραφείο χωρίς χαρτιά».
   
 • Παραγωγή βιώσιμων συσκευασιών στην Palbo στο Worms και στο Bubenheim: Αυτή τη στιγμή με ποσοστό ανακύκλωσης γύρω στο 50 % σε κάθε παραγόμενη μικρή συσκευασία ROWE. Συνεχής προσπάθεια εξέλιξης για την περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού.

 

 

Ενίσχυση βιωσιμότητας σε ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα
 • Συνεχής έλεγχος και βελτιστοποίηση των προμηθευτικών αλυσίδων από την άποψη της βιωσιμότητας.
   
 • Σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών με ενσωματωμένες θέματα βιωσιμότητας.
   
 • Κώδικας δεοντολογίας για εταιρικούς συνεργάτες.
   
 • Προμήθεια «Green IT» και άλλων «πράσινων» προϊόντων, όπου πάντα είναι εφικτό.
© ©Zhao jiankang - stock.adobe.com
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
 • Επέκταση της γκάμας των λιπαντικών μας που είναι βασισμένα σε βιώσιμες πρώτες ύλες σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.
   
 • Παράδειγμα εφαρμογής: Το υδραυλικό λάδι μας καθιερώνεται παγκοσμίως στη σκληρή χρήση σε εργοτάξια.
   
 • Επίσης στην γκάμα προϊόντων της ROWE: Ψυκτικά υγρά για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
0 %

των αναγκών σε ενέργεια στο εργοστάσιο Worms το καλύπτουμε μόνοι μας

0 %

των προϊόντων μας είναι πλήρως αντισταθμισμένα CO2

0 %

ανέρχεται το ποσοστό ανακύκλωσης τουλάχιστον σε όλες τις συσκευασίες μας, τάση αυξητική

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η υπευθυνότητα είναι θέμα ενώσεων

Εκτός από την τήρηση της νομοθεσίας και των εσωτερικών οδηγιών η ROWE αναλαμβάνει εδώ και καιρό την ευθύνη σε ενώσεις και είναι μέλος διαφόρων πρωτοβουλιών:

 

UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V.


Η UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. αντιπροσωπεύει περίπου το 90 τοις εκατό του εμπορίου ενέργειας μεσαίου μεγέθους στη Γερμανία και συνδυάζει τεχνογνωσία στους τομείς καυσίμων, καύσιμων υλών και λιπαντικών. Οι περίπου 1.000 εταιρείες μέλη της UNITI δημιουργούν ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ απασχολούν περίπου 80.000 εργαζόμενους/-ες στη Γερμανία.

 

FSQ – Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.

Ο σύλλογος Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. έχει σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των λιπαντικών που διακινούνται στη Γερμανία, ιδίως την τήρηση των εκάστοτε δηλωμένων κατηγοριών API, ACEA, ISO, DIN, ASTM, RAL και SAE καθώς και των δηλωμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών και επομένως την ενίσχυση όσων συμμετέχουν στην αγορά και έτσι την προστασία των καταναλωτών. Τα μέλη του συλλόγου δεσμεύονται στην τήρηση των δηλωμένων ποιοτήτων και υπόκεινται σε τακτικό αυτοέλεγχο. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως εξετάζονται τα προϊόντα των μελών.

 

NaSch Nachhaltigkeitsinitiative Schmierstoffindustrie

Από το 2017 η ROWE είναι μέλος της NaSch, την πρωτοβουλία βιωσιμότητας της γερμανικής βιομηχανίας λιπαντικών.  Για  τη ROWE ήταν ένα ακόμη λογικό βήμα να συνδεθεί με την πρωτοβουλία βιωσιμότητας που ιδρύθηκε το 2016. Με την ένταξη στη NaSch η ROWE ήταν ένας από τους πρώτους κατασκευαστές λιπαντικών, ο οποίος αποφάσισε συνειδητά να συμβάλει στην πρωτοβουλία και να ενεργήσει προληπτικά σε αυτόν τον κύκλο. Από πίσω κρύβεται η σκέψη, ότι οι επιχειρήσεις λιπαντικών θέτουν οι ίδιες τα στάνταρ, στα οποία μπορεί να προσανατολίζεται ο κλάδος. Αντίστοιχα η NaSch ασχολείται με την εξέλιξη και τον ορισμό δεικτών Sustainability Key Performance Indicators για τον κλάδο λιπαντικών. Αποφασιστικής σημασίας δείκτες βιωσιμότητας είναι η εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας, οι εκπομπές CO₂, η παραγωγή απορριμμάτων και η εξέλιξη της κατανάλωσης νερού.

 

Ένωση Γερμανίδων γυναικών επιχειρηματιών (VdU)

Εδώ και πολλά χρόνια, η διευθύνουσα σύμβουλος της ROWE Δρ. Alexandra Kohlmann δραστηριοποιείται επίσης στην ένωση Γερμανίδων γυναικών επιχειρηματιών (VdU). Ως μέρος της οικονομικής επιτροπής, η Δρ. Alexandra Kohlmann ασκεί έναν υπεύθυνο ρόλο εντός της δομής της ένωσης.

Ως εμπορική ένωση, η VdU προωθεί από το 1954 διατομεακά τα συμφέροντα των γυναικών επιχειρηματιών. Για πάνω από 65 χρόνια, η VdU τάσσεται υπέρ της αύξησης της επιχειρηματικότητας των γυναικών, περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις και καλύτερων συνθηκών για τις γυναίκες στην οικονομική δραστηριότητα. Στους στόχους της VdU συγκαταλέγονται επίσης η προώθηση της βιώσιμης οικονομίας μέσω ενεργής υπευθυνότητας για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους. Η οικονομική επιτροπή της VdU παίρνει θέση σε στενή συνεννόηση με το ομοσπονδιακό διοικητικό συμβούλιο για τρέχοντα ή βασικά οικονομικοπολιτικά ζητήματα, τα οποία αφορούν τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ