Przejdź do zawartości strony Przejdź do stopki

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ w rowe

Zaangażowanie z przekonania przedsiębiorcy

 

   DLACZEGO TO DLA NAS TAK WAŻNE

ROWE charakteryzuje się głębokim przekonaniem do działań zrównoważonego rozwoju. Dlatego na przykład eksploatujemy najnowocześniejsze zakłady w branży środków smarnych i ograniczamy do absolutnego minimum wpływ na ludzi i środowisko.
Angażujemy się nie dlatego, że jest to modne, ale dlatego, że odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń stanowi podstawę zrównoważonego wzrostu i naszego własnego dalszego rozwoju.
 

Zrównoważony rozwój w rowe – z przekonania przedsiębiorcy i z wyraźnym nastawieniem na połączenie ekologii i gospodarki

NASZYCH PIĘĆ PÓL DZIAŁANIA
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII / REDUKCJA EMISJI CO₂
UCZYNIENIE TERENU PRZEDSIĘBIORSTWA ZRÓWNOWAŻONYM
OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW / UNIKANIE ODPADÓW
WZMOCNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
SMARY OPARTE NA SUROWCACH ODNAWIALNYCH

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Co2-redukcja emisji

 • Nowoczesny system zarządzania energią i kontroli procesu pomaga oszczędzać energię w wielu miejscach.
   
 • 4.000m2 wielkości instalacja solarna w Wormacji (moc: 749 kWp).
   
 • Instalacja solarna w Bubenheim (moc: 488 kWp).
   
 • Jednostka kogeneracyjna w zakładzie w Wormacji (moc: 600 kW cieplna/ 600 kW elektryczna).
 • Kotły w zakładzie w Wormacji są kryte: ciepło odpadowe jest wykorzystywane do ogrzewania hal, a także do samych procesów produkcyjnych.
   
 • Wykorzystywane jest również ciepło odpadowe z instalacji tłuszczowej.
   
 • Jest to tak wydajne, że możemy całkowicie zrezygnować z systemów grzewczych w naszych halach.

 

 

 

 

NADANIE SIEDZIBIE FIRMY ZRÓWNOWAŻONEGO CHARAKTERU

Cel: Zwiększenie różnorodności biologicznej

 
 
 
 
 

Nagrodzona Gwiazdą Ekologiczną

ROWE zadbała o znacznie większą bioróżnorodność roślin i owadów na terenie firmy w trakcie realizacji projektu "Więcej Przyrody". Wprowadzone środki obejmują żywopłot z martwego drewna, hotele dla owadów i pomoce do gniazdowania, naturalne łąki i inne zrównoważone rośliny, a także duży staw. W 2021 roku za ten zorientowany na naturę projekt otrzymaliśmy Wormacką Gwiazdę Ekologiczną. W przyszłości będziemy nadal badać dalsze możliwości, aby nasze tereny były jeszcze bardziej zrównoważone.

 

 

OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW

Unikanie odpadów

 • Tak zwane "linie dedykowane" w zakładzie w Worms: każda linia jest używana tylko do jednego produktu, więc nie może dojść do zanieczyszczenia innymi produktami.
   
 • Dzięki temu w dużej mierze unika się konieczności płukania rur, które w innym przypadku byłoby konieczne.
   
 • Najnowocześniejsze procesy produkcyjne pozwalają na oszczędność surowców.
   
 • Recykling wielu surowców i innych materiałów (np. tektury na opakowania, drewna na palety).
 • Konsekwentna segregacja śmieci.
   
 • Redukcja odpadów handlowych o ilość materiału podkładowego etykiet (ok. 20 %).
   
 • Cyfrowe procesy zamiast papieru: W administracji ROWE jest już na drodze do biura bez papieru.
   
 • Produkcja ekologicznych pojemników w Palbo w Wormacji i Bubenheim: obecnie ok. 50 % zawartości surowców wtórnych w każdym wyprodukowanym małym pojemniku ROWE; trwają prace nad dalszym zwiększeniem tego udziału.

 

 

Zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw
 • Ciągły przegląd i optymalizacja łańcuchów dostaw z perspektywy zrównoważonego rozwoju.
   
 • System oceny dostawców ze zintegrowanymi aspektami zrównoważonego rozwoju.
   
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych.
   
 • Zakupy "Green IT" i innych "zielonych" produktów w miarę możliwości.
© ©Zhao jiankang - stock.adobe.com
smary oparte na surowcach odnawialnych
 • Rozszerzenie naszego portfolio środków smarnych opartych na bazie odnawialnych surowców w różnych kategoriach produktowych.
   
 • Przykład zastosowania: Nasz rodzimy olej hydrauliczny sprawdza się w trudnych warunkach na budowach na całym świecie.
   
 • Również w programie ROWE: płyny chłodzące do pomp ciepła i systemów solarnych.
0 %

zapotrzebowania na energię w zakładzie Worms pokrywamy sami

0 %

naszych produktów posiada pełną kompensację emisji CO2

0 %

wynosi zawartość surowców wtórnych jest co najmniej we wszystkich naszych pojemnikach, tendencja jest rosnąca

CERTIFIKATY

Odpowiedzialność w pracy zrzeszonej

Oprócz przestrzegania przepisów prawnych i wewnętrznych wytycznych, ROWE od dawna przyjmuje odpowiedzialność w pracy stowarzyszeniowej i jest członkiem różnych inicjatyw:

 

Stowarzyszenie UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V.

Stowarzyszenie UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. reprezentuje około 90 procent średniej wielkości sprzedawców energii w Niemczech i łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie paliw silnikowych, paliw do ogrzewania i środków smarnych. Około 1000 firm członkowskich UNITI osiąga łączny roczny obrót w wysokości około 80 miliardów euro i zatrudnia około 80 000 osób w Niemczech.

 

FSQ – Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V.

Stowarzyszenie Fachgemeinschaft Schmierstoffqualität e.V. dąży do zapewnienia jakości środków smarnych będących w obrocie w Niemczech, w szczególności zgodności z odpowiednimi klasyfikacjami API, ACEA, ISO, DIN, ASTM, RAL i SAE oraz specyfikacjami producenta, wspierając w ten sposób równość konkurencji wśród uczestników rynku i chroniąc konsumenta. Członkowie stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania standardów jakości i poddają się regularnej samokontroli. Produkty członków są kontrolowane co najmniej raz w roku.

 

NaSch Nachhaltigkeitsinitiative Schmierstoffindustrie w VSI

Od 2017 roku ROWE jest członkiem NaSch, inicjatywy zrównoważonego rozwoju niemieckiego przemysłu środków smarnych.  Był to  dla ROWE kolejny logiczny krok w kierunku dołączenia do inicjatywy zrównoważonego rozwoju zawiązanej w 2016 r. Przystępując do NaSch, firma ROWE jako jeden z pierwszych średniej wielkości producentów środków smarnych świadomie zdecydowała się na wsparcie tej inicjatywy i aktywne działanie w tym kręgu. Chodzi o to, że firmy produkujące środki smarne same wyznaczają standardy, na które branża może się zorientować. W związku z tym, NaSch jest zaangażowany w rozwój i definiowanie kluczowych wskaźników wydajności zrównoważonego rozwoju dla przemysłu środków smarnych. Kluczowe wskaźniki zrównoważonego rozwoju to rozwój zużycia energii, emisji CO₂, wytwarzania odpadów oraz rozwój zużycia wody.

 

Stowarzyszenie Niemieckich Przedsiębiorczyń (VdU)

Od wielu lat dyrektor zarządzająca ROWE dr Alexandra Kohlmann działa również w Stowarzyszeniu Niemieckich Przedsiębiorczyń (VdU). W ramach Komisji Gospodarczej dr Alexandra Kohlmann pełni odpowiedzialną rolę w strukturze stowarzyszenia.

VdU reprezentuje interesy przedsiębiorczyń ze wszystkich sektorów jako stowarzyszenie biznesowe od 1954 roku. Od ponad 65 lat VdU prowadzi kampanię na rzecz większej przedsiębiorczości kobiet, większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych i lepszych warunków dla kobiet w biznesie. Do celów VdU należy również promowanie zrównoważonego biznesu poprzez odpowiedzialność za środowisko i innych ludzi, zwłaszcza pracownic. W ścisłym porozumieniu z Federalnym Zarządem, Komisja Gospodarcza VdU zajmuje stanowisko w bieżących lub podstawowych kwestiach polityki gospodarczej, które mają wpływ na kobiety-przedsiębiorców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

 

NASI PARTNERZY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU